پکیج‌ها و تعرفه‌ها

خدمات ویژه تصویربرداری جهت معرفی کسب و کار شما

پکیج‌ها برای تیزر یک دقیقه ای

 • پکیج برنزی
 • 1. تصویر برداری با یک دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تدوین معمولی
 • 4. استفاده از موزیک آرشیوی
 • 5. مدت زمان تحویل 4 – 2 روز کاری
 • قیمت پکیج: 1/000/000 تومان
 • پکیج نقره ای
 • 1. تصویر برداری با یک دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تصویربرداری با هلی شات 4K
 • 4. تدوین نیمه حرفه ای
 • 5. استفاده از موزیک آرشیوی
 • 6. طراحی سناریو انحصاری کلیپ
 • 7. مدت زمان تحویل 5 – 4 روز کاری
 • قیمت پکیج: 2/000/000 تومان
 • پکیج طلایی
 • 1. تصویر برداری با دو دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تصویربرداری با هلی شات 4K
 • 4. تدوین حرفه ای
 • 5. استفاده از موزیک اختصاصی
 • 6. طراحی سناریو انحصاری کلیپ
 • 7. استفاده از جلوه های ویژه
 • 8. موشن گرافی لوگو
 • 9. مدت زمان تحویل 6 – 5 روز کاری
 • قیمت پکیج: 3/000/000 تومان

پکیج‌ها برای تیزر دو دقیقه ای

 • پکیج برنزی
 • 1. تصویر برداری با یک دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تدوین معمولی
 • 4. استفاده از موزیک آرشیوی
 • 5. مدت زمان تحویل 4 – 2 روز کاری
 • قیمت پکیج: 1/500/000 تومان
 • پکیج نقره ای
 • 1. تصویر برداری با یک دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تصویربرداری با هلی شات 4K
 • 4. تدوین نیمه حرفه ای
 • 5. استفاده از موزیک آرشیوی
 • 6. طراحی سناریو انحصاری کلیپ
 • 7. مدت زمان تحویل 6 – 5 روز کاری
 • قیمت پکیج: 2/500/000 تومان
 • پکیج طلایی
 • 1. تصویر برداری با دو دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تصویربرداری با هلی شات 4K
 • 4. تدوین حرفه ای
 • 5. استفاده از موزیک اختصاصی
 • 6. طراحی سناریو انحصاری کلیپ
 • 7. استفاده از جلوه های ویژه
 • 8. موشن گرافی لوگو
 • 9. مدت زمان تحویل 6 – 5 روز کاری
 • قیمت پکیج: 3/500/000 تومان

پکیج‌ها برای تیزر سه دقیقه ای

 • پکیج برنزی
 • 1. تصویر برداری با یک دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تدوین معمولی
 • 4. استفاده از موزیک آرشیوی
 • 5. مدت زمان تحویل 4 – 2 روز کاری
 • قیمت پکیج: 2/000/000 تومان
 • پکیج نقره ای
 • 1. تصویر برداری با یک دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تصویربرداری با هلی شات 4K
 • 4. تدوین نیمه حرفه ای
 • 5. استفاده از موزیک آرشیوی
 • 6. طراحی سناریو انحصاری کلیپ
 • 7. مدت زمان تحویل 7 – 6 روز کاری
 • قیمت پکیج: 3/000/000 تومان
 • پکیج طلایی
 • 1. تصویر برداری با دو دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تصویربرداری با هلی شات 4K
 • 4. تدوین حرفه ای
 • 5. استفاده از موزیک اختصاصی
 • 6. طراحی سناریو انحصاری کلیپ
 • 7. استفاده از جلوه های ویژه
 • 8. موشن گرافی لوگو
 • 9. مدت زمان تحویل 9 – 8 روز کاری
 • قیمت پکیج: 4/000/000 تومان

تعرفه تیزر و عکاسی ویژه تور های گردشگری

 • پکیج نقره ای
 • 1. تصویر برداری با یک دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تدوین حرفه ای
 • 4. استفاده از موزیک آرشیوی
 • 5. طراحی سناریو کلیپ
 • 6. مدت زمان تحویل 4 – 2 روز کاری
 • قیمت پکیج: 1/000/000 تومان
 • پکیج طلایی
 • 1. تصویر برداری با دوربین FULL HD
 • 2. تصویر برداری با یک دوربین ضد آب 4K
 • 3. تصویربرداری با هلی شات 4K
 • 4. تدوین حرفه ای
 • 5. استفاده از موزیک آرشیوی
 • 6. طراحی سناریو انحصاری کلیپ
 • 7. ارائه عکس با دوربین DSLR
 • 8. ارائه عکس با دوربین هلی شات
 • 9. مدت زمان تحویل 6 – 4 روز کاری
 • قیمت پکیج: 2/500/000 تومان

– هزینه رفت و امد، اقامت و پذیرایی برعهده سفارش دهنده می باشد.

 • تعرفه تیزر های بالای سه دقیقه بصورت توافقی تعین میگردد.
 • ارائه خدمات مازاد بر پکیج های ارائه شده بنابه درخواست مشتری بصورت توافقی تعین میگردد.